Wsparcie kobiet w ciąży i mam karmiących


Najchętniej pomagam mamom niemowląt oraz ciężarnym, które zdecydowały, że chcą karmić piersią i potrzebują sprawdzonych informacji, oraz wsparcia.

Ukończyłam kurs Promotor Karmienia Piersią w Centrum Nauki o Laktacji. Z  wielką przyjemnością i misją dzielę się wiedzą na temat mleka mamy, najlepszego pokarmu, jaki stworzyła człowiekowi natura.

Prowadzę spotkania grupowe i wspieram indywidualnie.

Osobiście także jestem mamą czynnie karmiącą trzecie dziecko :).

Oto moje kompetencje w ramach certyfikatu (informacje ze strony Centrum Nauki o Laktacji):

„Po szkoleniu praktycznym Promotor karmienia piersią posiada następujące umiejętności przydatne w pracy:

Potrafi udzielić informacji i wsparcia matce w czasie karmienia piersią co polega na:

 • umiejętności komunikacji niezbędnej w kontakcie z kobietą karmiącą i jej rodziną
 • ocenie gotowości matki do podjęcia karmienia piersią
 • ocenie przebiegu karmienia,
 • ocenie techniki karmienia,
 • przekazaniu matce zasad postępowania w laktacji, które sprzyjają karmieniu piersią,
 • pokazaniu matce sposobu skutecznego karmienia
 • wskazaniu matce symptomów najczęściej występujących problemów laktacyjnych
 • przekazaniu matce w jakiej sytuacji konieczna jest pomoc specjalisty w dziedzinie laktacji i gdzie może uzyskać pomoc
 • umiejętności właściwego zareagowania, gdy sytuacja matki lub dziecka wymaga interwencji medycznej
 • pokazaniu matce w jaki sposób utrzymać laktację oraz uzyskać wystarczającą ilość mleka wtedy kiedy karmienie bezpośrednio z piersi jest niemożliwe
 • przekazać zasady bezpiecznego przechowywania i transportu uzyskanego pokarmu w zależności od sytuacji

Potrafi inicjować działania w środowisku sprzyjające karmieniu naturalnemu poprzez:

 • zorganizowanie pracy grupy wsparcia po jej wcześniejszym zebraniu,
 • podejmowanie  współpracy ze szpitalem, przychodnią, poradnią laktacyjną tworząc most pomiędzy matkami a systemem ochrony zdrowia  i zorganizowanym poradnictwem laktacyjnym,
 • umiejętność zorganizowania akcji promocyjnych na rzecz karmienia piersią (ulotki, strony www, wydarzenia, media)
 • tworzenie lobbingu na rzecz karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego wobec lokalnych i krajowych władz „ *

www.kobiety.med.pl, 20.11.2016r.

Sprawdź ofertę