Style jedzenia – emocjonalny.

with Brak komentarzy

Style jedzenia – emocjonalnyPsychologowie style jedzenia definiują jako schematy zachowań, które konkurują między sobą i w sytuacji ograniczonych zasobów mogą wzmacniać lub ”zagłuszać” nasze świadome postanowienia.Definicje wyróżniają kilka poszczególnych stylów jedzenia, niektóre z nich przenikają się wzajemnie lub sobie towarzyszą. Rozpoznanie … Czytaj więcej