Style jedzenia – emocjonalny.

with Brak komentarzy

Style jedzenia – emocjonalny Psychologowie style jedzenia definiują jako schematy zachowań, które konkurują między sobą i w sytuacji ograniczonych zasobów mogą wzmacniać lub ”zagłuszać” nasze świadome postanowienia. Definicje wyróżniają kilka poszczególnych stylów jedzenia, niektóre z nich przenikają się wzajemnie lub sobie towarzyszą. Rozpoznanie własnego … Czytaj więcej